Co drugi dorosły Polak spłaca kredyty jak informuje Bank Informacji Kredytowej. Najwięcej zobowiązań zaciągają osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata, a największe opóźnienia w spłacie rat kredytów mają najmłodsi kredytobiorcy do 24 roku życia.

Raport Banku Informacji Kredytowej z czerwca bieżącego roku informuję, że w Polsce było prawie 16 mln osób aktywnych kredytowo. Oznacza to, że co drugi dorosły Polak (48,8% społeczeństwa naszego kraju) spłaca kredyt bądź pożyczkę. Do tego okresu spłacone było 28 mln zobowiązań kredytowych, których kwota opiewa na 608 mld złotych. BIK twierdzi, że jedynie 7,9% kredytobiorców spóźnia się ze spłatą rat powyżej 90 dni.

Najliczniejszą grupą wśród zadłużonych osób aktywnych zawodowo to osoby w wieku 35-44 lata, które stanowią nieco ponad 23% wszystkich kredytobiorców w naszym kraju. Średnia wysokość zadłużenia osób w tym przedziale wiekowym waha się od 69 tys. do 150 tys. zł.

Kredyty hipoteczne w czołówce

Największy udział w zadłużeniu Polaków to zobowiązania na cel zakupu mieszkania. Jest ich obecnie blisko 2,5 mln na łączną wartość 420, 66 mld zł. Jest to 69% łącznej wartości kredytów zaciągniętych przez przez nas na inne cele.
Najwięcej kredytów zaciągniętych na zakup mieszkania jest w województwie mazowieckim, w którym jest 18% wszystkich spłacanych zobowiązań tego typu, a najmniej w województwie opolskim, podlaskim i świętokrzyskim.

Na drugim miejscu pod względem wartości znajdują się kredyty konsumpcyjne. Stanowią 49% wszystkich kredytów i jest ich 14 mln na kwotę 164 mln zł. Jest to 27% łącznej ilości kredytów do spłaty. Na czele ilości zaciągniętych zobowiązań tego typu w podziale na województwa przodują następująco województwo śląskie (13,4%) oraz mazowieckie (12,8%). Najmniej w województwie podlaskim (2,4%), opolskim (2,5%) oraz świętokrzyskim (2,6%).

BIK podkreśla, że choć kredyty hipoteczne są faworytami Polaków to nasycenie tym produktem w relacji do PKB wynosi 20,30%, co plasuje nasz kraj na 21 pozycji względem innych krajów europejskich.
Sprawa wygląda inaczej z kredytami konsumpcyjnymi. Polska zajmuje czwarte miejsce wśród kraju europejskich zaraz po Cyprze, Grecji i Bułgarii, co według BIK oznacza, że w Polsce nasycenie tego typu zobowiązaniami jest wysokie.

Kwota zobowiązania w stosunku do zarobków

Ten aspekt określa wskaźnik DTL. Najwięcej kredytów w stosunku do poziomu zaludnienia w Polsce, mają mieszkańcy województw wielkopolskiego (53,2%) oraz dolnośląskiego (53%), najmniej zaś – podkarpackiego (39,8%) oraz świętokrzyskiego (40%).
Eksperci BIK zauważają, że bardziej aktywnym pod względem zaciągania zobowiązań jest zachód kraju. Twierdzą, iż wynika to z różnic kulturowych, poziomu zamożności i dochodów. Najlepiej spłacane kredyty są jednak w województwach południowo-wschodnich.

Rejestr dłużników

W Polsce nie ma centralnego rejestru dłużników, choć często wydaje się nam, że jest nim Bank Informacji Kredytowej (BIK), który w rzeczywistości jest tylko jednym z podmiotów działających w myśl ustawy o udostępnianiu i wymianie danych gospodarczych. W jego skład wchodzi Biuro Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Zajmują się przyjmowaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm w kraju.
Oprócz niego na rynku działają także Krajowy Rejestr Dłużników BIG, Biuro Informacji Gospodarczej ERIF oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *