Na konto czy do ręki? Pracownicy otrzymujący wynagrodzenie w kasie firmy staną przed tym wyborem. Dlaczego? Na początku stycznia szykuje się zmiana w Kodeksie Pracy.

Wynagrodzenie do rąk własnych

Obecnie Kodeks Pracy mówi o tym, iż wynagrodzenie jest wypłacane do rąk własnych w formie pieniężnej pracownikom, a przelew na konto jest dopuszczalny w sytuacji wyjątkowej, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik wyraźni na to zgodę na piśmie. Od początku przyszłego roku ten właśnie przepis ulegnie zmianie.

Obowiązującą zasadą będzie wypłacanie wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, a to właśnie wypłata do rąk własnych ma stanowić wyjątek.

Informowanie pracowników

Zgodnie z nadchodzącymi przepisami do 21 stycznia 2019 roku pracodawcy, którzy wypłacają swoim pracownikom wynagrodzenie do rąk własnych, mają obowiązek poinformować ich o konieczności podania swojego rachunku bankowego, na które zacznie spływać wynagrodzenie. Ci, którzy zdecydują się pozostać przy dotychczasowej formie wypłaty wynagrodzenia, tak jak do rąk własnych, będą musieli złożyć wniosek w tej sprawie w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o zmianach od pracodawcy. Będzie można zrobić to w postaci papierowej oraz elektronicznej.

Brak podjęcia jakiegokolwiek ruchu ze strony pracownika odnośnie nowego przepisu będzie stanowić zgodę na to, aby gotówka była przekazywana mu w formie dotychczasowej czyli do ręki.

Nowe zasady mają nie dotyczyć wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia.

Ilu Polaków posiada konto w banku?

Według danych Narodowego Banku Polskiego, liczba rachunków bankowych dla osób fizycznych to 40,3 mln. Dane pochodzą z czerwca 2018 roku. W porównaniu do statystyk z grudnia 2017 jest to prawie milionowy wzrost ich liczby! Według tych szacunków Związek Banków Polskich podał dane, informujące o odsetku populacji korzystającej z usług bankowych w zakresie prowadzenia rachunków i przekracza on obecnie 83 procent.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *