Możliwość wliczenia pracy małżonka w koszt uzyskania przychodu lub jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do 5mln złotych, a także zniesienie obowiązku okresowych szkoleń BHP. To kolejne uproszczenia dla przedsiębiorców, które 9 listopada uchwalił Sejm.

Nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń w ciągu przyszłych 10 lat ma przynieść przedsiębiorcom około 4 miliardów złotych oszczędności.

Wliczanie pracy małżonka w koszty

Jedno z rozwiązań zawartych w ustawie przewiduje uwzględnienie wartości pracy małżonka jako kosztu uzyskania przychodu. Po zmianie przepisów przedsiębiorca będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane współmałżonkowi w koszty uzyskania przychodu.
Ta zmiana ma przynieść korzyści głównie małym przedsiębiorstwom rodzinnym i mikro przedsiębiorcom. Podatnik zatrudniający małżonka na podstawie jakiejkolwiek umowy będzie traktowany przez Urząd Skarbowy tak samo, jak podatnik, który zatrudnia pracownika w żaden sposób niespokrewnionego ze sobą.

Jednorazowe rozliczenie straty podatkowej

Kolejna nowość uchwalona prze Sejm to możliwość rozliczenia straty podatkowej w wysokości 5 milionów złotych, jednorazowo. Dopiero nadwyżka tej kwoty ma być rozliczana na obecnych zasadach – uwzględniać będzie maksymalnie połowę tej kwoty.

Likwidacja okresowych szkoleń BHP

Zmiana dotyczy 6 milionów pracowników branż najmniej wypadkowych, czyli pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy, który został zakwalifikowanych do prowadzenia grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, według przepisów ZUS.
Ustawa podnosi też próg liczby pracowników, który wymagał zatrudnienie specjalisty BHP u wyżej wymienionego pracodawcy. Pozwala to, aby założyciel sam pełnił zadania służby BHP jeśli liczba jego pracowników nie przekracza 50 osób, gdzie obecnie liczba ta wynosi 20 osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *